fbpx
Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Dâng hạt ngọc cho đời

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Dâng hạt ngọc cho đời


Hơn nửa đời gắn bó với nông nghiệp, ông Mẫm nằm lòng các thuộc tính và phẩm chất của hạt lúa, từ cấp nguyên chủng đến xác nhận và lúa thường.

Năm 2005, khi mà nông dân trong vùng còn giữ tập quán canh tác truyền thống, với giống lúa thường IR50404 là chủ yếu, ông Mẫm chọn hướng đi riêng cho mình với giống lúa xác nhận Đài Thơm 8.

Sản xuất lúa hàng hóa đã khó, sản xuất lúa nông hộ càng vất vả hơn nên những ngày đầu ông gặp không ít khó khăn. Với kinh nghiệm đúc rút đến nay ông đã hoàn toàn chủ động được các khâu sản xuất và cung cấp giống sạch chất lượng cho người dân trong vùng.

Ghi nhận sự tiên phong của lão nông chân đất này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng bằng khen thành tích tiêu biểu trong sản xuất lúa gạo, nông dân sản xuất giỏi vùng ĐBSCL, UBND tỉnh Đồng Tháp khen thưởng thành tích xuất sắc tham gia phong trào thi đua yêu nước.Source link