fbpx

Hoàng Sao sớm gặp Kent Nguyễn


Phân Nhánh giải Wolf Pack Championship 2022 – TPHCM


Ngày

Giờ

Bảng

Mã trận

Cơ thủ 1 (hạng)

Tỷ số

Cơ thủ 2 (hạng)

Ghi chú


10/11

9h00

A

1

Lý Đô (C)

 

Bình Ốc (CN)

 


9h00

2

Minh Cường (D)

 

Nam Sơn (C)

 


13h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1A)


13h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3A)


9h00

6

Trung Tiso

 

Bích Trâm (C)

 


9h00

7

Tuấn Anh (B)

 

Thành Phong (A)

 


13h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2A)


13h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4A)


9h00

B

1

Sơn Nguyễn (A)

 

Phương Thảo (CN)

 


9h00

2

Việt Nguyễn (D)

 

Thái Duy (CN)

 


13h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1B)


13h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3B)


9h00

6

Thoai Lê (D)

 

Lâm Voi (A)

 


9h00

7

Phan Hoàng (CN)

 

Hiển Siêu (A)

 


13h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2B)


13h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4B)


9h00

C

1

Thế Kiên (CN)

 

Phương Nam (C)

 


9h00

2

Tô Văn Linh (CN)

 

Minh Lâm (A)

 


13h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1C)


13h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3C)


9h00

6

Minh Nhỏ (B)

 

Minh Tài (CN)

 


9h00

7

Uyên Cần Thơ (D)

 

Khuất Hoàng Minh (A)

 


13h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2C)


13h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4C)


9h00

D

1

Hoàng Nhỏ (B)

 

Đăng Bách (B)

 


9h00

2

Chấm (A)

 

Kathy Võ (D)

 


13h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1D)


13h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3D)


9h00

6

Nguyễn Phong (C)

 

Minh Phúc (A)

 


9h00

7

Hồng Sơn (D)

 

Mai Hảnh (B)

 


13h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2D)


13h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4D)


9h00

E

1

Chí Thông (C)

 

Đức Anh (A)

 


9h00

2

Bosco Chan (B)

 

Hoàng Phong (CN)

 


13h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1E)


13h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3E)


9h00

6

Sơn TB (B)

 

Hiếu nhãn lồng (B)

 


9h00

7

Kiên KCo (C)

 

Thế Anh (C)

 


13h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2E)


13h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4E)


9h00

F

1

Tuấn Móm (A)

 

Pha (D)

 


9h00

2

Hải Trần (C)

 

Thêm Phê (C)

 


13h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1F)


13h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3F)


9h00

6

Tùng Gái (A)

 

L. Đức Thiện (CN)

 


9h00

7

Tùng Lê (C)

 

Sơn Vũ (D)

 


13h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2F)


13h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4F)


9h00

G

1

Minh Tùy (C)

 

Phúc Tài (B)

 


9h00

2

Tuấn PA (C)

 

Su Anthony (B)

 


13h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1G)


13h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3G)


9h00

6

Quyết (C)

 

Li Ng (D)

 


9h00

7

Trần Minh (D)

 

Đạt Lê (C)

 


13h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2G)


13h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4G)


9h00

H

1

A Huy Rùa (A)

 

Dương Phan (D)

 


9h00

2

Quang Huy (CN)

 

Ngọc Nhuận (C)

 


13h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1H)


13h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3H)


9h00

6

Khải Nhỏ (A)

 

Kim Quyên (D)

 


9h00

7

Đường Tuấn (B)

 

Kiên Sếu (A)

 


13h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2H)


13h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4H)


11h00

I

1

Nam Nhỏ (A)

 

Hải QT (B)

 


11h00

2

Lam Lê (B)

 

Phi Hùng (B)

 


15h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1I)


15h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3I)


11h00

6

Long Hồ (A)

 

Kiên Nhâm (B)

 


11h00

7

Trĩ (D)

 

N. Anh Tuấn (CN)

 


15h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2I)


15h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4I)


11h00

J

1

Hiền Đặng (D)

 

Đạt Phi (C)

 


11h00

2

Khánh Phong (B)

 

Khôi VT (C)

 


15h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1J)


15h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3J)


11h00

6

Giang Nguyễn (D)

 

Tâm Hiếu (C)

 


11h00

7

Kent (CN)

 

D. Quốc Hoàng (CN)

 


15h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2J)


15h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4J)


11h00

K

1

Huỳnh Giao (D)

 

Ngọc Dung (D)

 


11h00

2

Tấn Đạt (D)

 

Quỳnh Lê (C)

 


15h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1K)


15h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3K)


11h00

6

Thắng Con (CN)

 

Quý Trần (D)

 


11h00

7

Đức Hoàng (D)

 

Quang Tuấn (C)

 


15h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2K)


15h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4K)


11h00

L

1

Khánh Hoàng (CN)

 

Hoàng Phúc (D)

 


11h00

2

Công Thành (CN)

 

Tu Sắc VT (D)

 


15h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1L)


15h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3L)


11h00

6

Thanh Bình (D)

 

Huấn (A)

 


11h00

7

Q. Danh (D)

 

Huy Peck (D)

 


15h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2L)


15h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4L)


11h00

M

1

Tất Duy Kiên (CN)

 

Đăng Long (D)

 


11h00

2

Xuân Thịnh (D)

 

Lê Phạm (A)

 


15h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1M)


15h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3M)


11h00

6

Anh Tuấn (C)

 

Thạch Lê (B)

 


11h00

7

Dũng Nhóc VT (A)

 

Ngọc Huyền (C)

 


15h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2M)


15h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4M)


11h00

N

1

Chú Quý TN (C)

 

Dũng Rome (D)

 


11h00

2

Steven Nguyễn (D)

 

An Luy (C)

 


15h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1N)


15h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3N)


11h00

6

Lý Hồng Lĩnh (B)

 

Vạn Phạm (C)

 


11h00

7

Trưởng (D)

 

Tiến Dũng (D)

 


15h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2N)


15h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4N)


11h00

O

1

Nam Phạm (CN)

 

Huế Trân (C)

 


11h00

2

Trần Trân VT (C)

 

Đ. Thành Kiên (CN)

 


15h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1O)


15h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3O)


11h00

6

Hào Văn (A)

 

Tâm Flash (D)

 


11h00

7

Châu Chiêu Minh (CN)

 

L. Chí Dũng (CN)

 


15h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2O)


15h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4O)


11h00

P

1

Stanley Nguyễn Duy (D)

 

Chiêu Trần (D)

 


11h00

2

Hải Âu (C)

 

Đức Thầy Giáo (B)

 


15h00

3

Thắng trận 1

 

Thắng trận 2

(thắng đi tiếp, mã 1P)


15h00

4

Thua trận 1

 

Thua trận 2

 


17h00

5

Thắng trận 4

 

Thua trận 3

(thắng đi tiếp, mã 3P)


11h00

6

Hào Lang (B)

 

Khải Lửa (A)

 


11h00

7

Nguyễn Quốc (A)

 

Nhật Khanh (C)

 


15h00

8

Thắng trận 6

 

Thắng trận 7

(thắng đi tiếp, mã 2P)


15h00

9

Thua trận 6

 

Thua trận 7

 


17h00

10

Thắng trận 9

 

Thua trận 8

(thắng đi tiếp, mã 4P)
Source link

Rate this post