Browsing Tag

Anh

Đức Thiện chinh chiến tại Anh

Premier League Pool 18h00: Wu Kun Lin vs Lường Đức Thiện 19h00: Khalid Alghamdi vs Lường Đức Thiện Sau 1h00: Shane Van Boening vs Lường Đức Thiện Ngày 7/3 diễn ra giải Premier League Pool. Giải Premier League Pool diễn ra tại Anh. Đây là…